AYURVEDA

Ayurveda betyder kunskap om livet och den utvecklades för mer än 5000 år sedan. Ayurveda är ett helhetstänk både inuti och utanför kroppen.
De bygger på de fem elementen luft, rymd, eld, vatten och jord.
De finns tre olika doshor Vata, Pitta och Kapha som är personlighetstyper baserade på de fem elementen beskriver det du har mycket eller lite av i kroppen eller huvudet.
Varje behandling inleds med en kortare hälsokonsultation för att ta reda på vilken dosha du är och vad som är bäst för just ditt välmående.
Vata - Luft & rymd
"Som vinden i ständig rörelse"

Pitta- Eld & lite vatten
"Varm & full av energi"

Kapha- Jord & vatten
"Som vatten och jord stabilt & tryggt"

Ordförklarningar:
Abyanga = Massage
Dosha = Personlighetstyp/ Konsultation
Sattva = Ren
Ratna = Ädelsten
Marma = Bio Energi
Vata = Vind och Eter element, Vind
Pitta = Eld och Vatten element, Galla
Kapha = Jord och Vatten element, Slem